Wat

Je kan bij logopediepraktijk De Letter terecht voor onderzoek en behandeling van:

 

Leermoeilijkheden en leerstoornissen

  • Dyscalculie
  • Dyslexie
  • Dysorthografie

Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat het lees-, schrijf- of rekenproces spontaan op gang komt.

Na gericht onderzoek zullen we trachten om het kind terug op goede weg te helpen. Dit gebeurt door op een speelse wijze het rekenen, lezen of schrijven te ondersteunen, waarbij de ouder betrokken kan worden als co-therapeut.

Articulatieproblemen

Wanneer een kind in vergelijking met de leeftijdsgenoten niet alle klanken correct kan uitspreken of gebruiken, spreken we van een articulatiemoeilijkheid.

Stap voor stap zal de juiste productie van de klank aangeleerd worden, om deze daarna te integreren in het spontaan spreken.

Het kan ook voorkomen dat de articulatiemoeilijkheden samen voorkomen met afwijkend mondgedrag of slikproblemen, wat ook aan bod kan komen binnen de therapie.

Taalontwikkelingsstoornissen

Bij sommige kinderen komt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend op gang. Er kunnen moeilijkheden zijn met woordenschat, zinsbouw, woordvinding en verhaalopbouw.  Ook het taalbegrip kan dan onvoldoende ontwikkeld zijn.

Door een gerichte aanpak zullen we de taalvaardigheid en communicatie van het kind stimuleren.

Afwijkend mondgedrag en foutieve slikpatronen (OMFT)

Binnen de oromyofunctionele therapie wordt er getracht om afwijkende slikpatronen en foutieve mondgewoonten zoals duim- of vingerzuigen, open mondgedrag of lage tongligging te corrigeren.

Deze foutieve gewoonten kunnen een invloed hebben op de stand van de tanden.

Binnen de therapie worden de correcte bewegingen en spierfuncties aangeleerd om de negatieve effecten van de afwijkende mondgewoonten te voorkomen of te herstellen. Er wordt ook gewerkt aan het verkrijgen van een correct slikpatroon.