Wie

Laura Corstiaans

In 2010 studeerde Laura af aan de toenmalige Lessius hogeschool in Antwerpen.

Na het volgen van de opleiding rond zorgverbreding werkte ze vijf jaar in de groepspraktijk van Hilde Heuninck, waar ze ervaring opdeed rond het werken met kinderen met articulatie-, taal- en leerstoornissen, met de nadruk op rekenstoornissen.

In 2015 publiceerde ze samen met toenmalige collega’s een praktijkboek rond metend rekenen.

In september 2014 verhuisde ze terug naar Turnhout en startte ze haar eigen praktijk ‘De Letter’ op.

Opleidingen:

 • Bachelor Logopedie (Lessius Hogeschool Antwerpen) – 2010
 • Bachelor Zorgverbreding en Remediërend leren (Karel de Grote Hogeschool) – 2011
 • Bachelor Autisme (Plantijn Hogeschool Antwerpen) – 2012

Specialisaties:

 • Typ 10 (cursus 2012 – C&Eplore)
 • Eet- en drinkproblematiek bij baby’s en jonge kinderen (cursus 2015 – Pro Education)
 • Oromyofunctionele therapie (basiscursus 2016 – omft.info)
 • Oromyofunctionele therapie (verdiepingscursus 2017 – omft.info)
 • Praktische cursus spelling (cursus 2020 – Kwec)
 • Praktische cursus lezen (cursus 2021 – Kwec)

Liese van Dun

Liese studeerde af als logopediste in 2018. Hierna specialiseerde ze zich in het buitengewoon onderwijs. Zo kan ze gericht tegemoet komen aan de noden van alle kinderen.

Sinds april 2019 is ze werkzaam in onze praktijk als zelfstandige logopediste. Dit combineert ze met een job in het buitengewoon onderwijs, waar ze werkt met kinderen met spraak- taal en leerstoornissen.

Als jonge logopediste is ze zeer gemotiveerd om voortdurend bij te leren en haar logopedische kennis uit te breiden.

Opleidingen:

 • Bachelor Logopedie (Thomas More Antwerpen) – 2018
 • Bachelor Buitengewoon Onderwijs (Karel de Grote Hogeschool) – 2019

Specialisaties:

 • Oromyofunctionele therapie (basiscursus 2021 – Kwec)
 • Praktische cursus lezen (cursus 2021 – Kwec)

Manou Mazijn

In februari 2021 studeerde Manou af als logopediste. In maart 2021 startte ze in onze praktijk als zelfstandige logopediste.

Manou gaat zich nog verder specialiseren in meertaligheid, vanaf september zal ze een postgraduaat opleiding volgen. Hierdoor zal ze over de nodige inzichten en vaardigheden beschikken om meertalige kinderen en hun omgeving te ondersteunen en te begeleiden.

Verder is ze ook gemotiveerd om in de andere logopedische domeinen haar kennis voortdurend uit te breiden.

Opleidingen:

 • Bachelor Logopedie (Thomas More Antwerpen) – 2021
 • Postgraduaat Meertaligheid (Thomas More Antwerpen) – 2021-2022

Specialisaties:

 • Intensieve cursus rekentherapeut (SIG- Hilde Heuninck) – 2021