Welkom bij logopediepraktijk De Letter!

Gaat het lezen moeilijk of traag?

Wordt de ie wel eens verwisseld met de ei, of lijken b en d te hard op elkaar?

Hoofdletters en leestekens gebruiken, wat is dat?

Zijn de splitsingen of maaltafels moeilijker dan verwacht?

Lukt het niet om alle klanken juist uit te spreken?

 

Voor al deze problemen kunnen jullie bij ons terecht!

 

Wij behandelen binnen de praktijk leermoeilijkheden, articulatieproblemen, taalontwikkelingsstoornissen en afwijkende mond- en slikgewoonten.

 

Hierbij proberen we zoveel mogelijk op een speelse manier te werk te gaan, zodat de aanleer- en inoefenfase geen zwaar karwei is voor het kind maar wel een aangename en fijne werkwijze.

 

Zo voelt het leren niet altijd als leren aan.