Welkom bij logopediepraktijk De Letter!

 
  • Gaat het lezen moeilijk of traag?
  • Wordt de /ie/ wel eens verwisseld met de /ei/, of is /d/ en /b/ hetzelfde?
  • Hoofdletters en leestekens gebruiken, wat is dat?
  • Zijn de splitsingen of maaltafels moeilijker dan verwacht?
  • Lukt het niet om alle klanken juist uit te spreken?

 

Voor al deze problemen kan u bij De Letter terecht!

 

 

Wij behandelen binnen de praktijk leermoeilijkheden, articulatieproblemen, taalontwikkelingsstoornissen en afwijkende mond- en slikgewoonten.

 

 

Hierbij proberen we zoveel als het kan op een speelse manier te werk te gaan, zodat de aanleer- en inoefenfase geen zwaar karwei is voor het kind, maar wel een aangename en fijne werkwijze. Zo voelt het leren niet altijd als leren aan.

 

 

We werken graag met de ouders als co-therapeut. Hun aanwezigheid bij de therapie geeft het kind meteen een veilig gevoel, en zorgt er ook voor dat het thuis oefenen vlotter gaat. Een goed overleg met de omgeving en school hoort hier natuurlijk ook bij.