Eerste Contact

U kan telefonisch, via mail of via onderstaand formulier contact opnemen. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor het onderzoek. Tijdens deze eerste afspraak zal er een uitgebreide anamnese en een onderzoek worden afgenomen. Bij deze eerste afspraak wordt gevraagd om volgende documenten mee te brengen:

1) Voorschrift van een geneesheer-specialist (géén huisarts) voor de opmaak van een logopedisch bilan
2) Drie klevertjes van de mutualiteit
3) Wanneer er reeds eerdere onderzoeken werden uitgevoerd, mag u de resultaten hiervan altijd meebrengen zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Wanneer uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het nodig is om therapie op te starten, wordt u opnieuw op de praktijk uitgenodigd om de resultaten te bespreken en om de nodige documenten voor de aanvraag voor terugbetaling in orde te brengen.