Tarieven

Tarieven en tussenkomst

Tarieven vanaf 1 Januari 2021:

Bilanzitting (per 30 min.) € 33,16
Therapie (30 min.) € 28,33
Therapie (60 min.) € 56,89
Evolutiebilan € 47,27

Binnen de praktijk werken we binnen de conventie. De tarieven zijn wettelijk vastgesteld door het RIZIV en zijn voor alle logopedisten die binnen de conventie werken hetzelfde. Voor sommige stoornissen is er een terugbetaling voorzien via de mutualiteit van de verzekerde, uitgaande van het RIZIV. Na goedkeuring van de adviserend geneesheer wordt dan een terugbetaling voorzien van 75%. Indien er geen goedkeuring wordt gegeven, kan er eventueel een aanvraag via de aanvullende verzekering van de eigen mutualiteit gebeuren. De terugbetalingstarieven variëren per mutualiteit.