Terugbetaling

Aanvraagprocedure voor terugbetaling

5 documenten moeten bezorgd worden aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit, maximum 60 dagen na het voorschrift van het onderzoek. De data van de eerste drie documenten moeten elkaar opvolgen.

1) Voorschrift geneesheer-specialist voor het opmaken van het logopedisch bilan:
Breng dit voorschrift mee bij het onderzoek. Het is niet altijd mogelijk om dit nadien nog in orde te brengen. Belangrijk is dat de voorschrijvende arts een geneesheer-specialist is (kinderarts, NKO-arts,neuroloog, psychiater). Deze arts schrijft het onderzoek voor, en bepaalt nadien aan de hand van de resultaten van het onderzoek of er een voorschrift uitgeschreven wordt voor therapie. Het bilan wordt enkel terugbetaald indien er effectief een begeleiding op volgt.

2) Logopedisch bilan, op datum na het voorschrift van de geneesheer-specialist:
Dit bilan is het logopedisch verslag, en zal u na het onderzoek zo snel mogelijk bezorgd worden.

3) Voorschrift geneesheer-specialist voor het uitvoeren van de logopedische therapie:
De arts die ook het bilan voorschreef, controleert het verslag op correctheid en de voorgestelde therapie op zinvolheid. De arts bepaalt of hij de in het verslag voorgestelde frequentie en duurtijd volgt of niet en hij geeft u indien hij akkoord gaat met het bilan een voorschrift voor logopedische behandeling.

4) Aanvraagformulier logopedie:
Dit document wordt door ons voorzien, en wordt samen met u bij de eerste therapiebeurt vervolledigd.

5) Aanvraagformulier voor tussenkomst in de logopedie:
Ook dit document wordt samen met u bij de eerste therapiebeurt vervolledigd.

Wanneer deze documenten correct op de mutualiteit aankomen, en de achterstand op leergebied is inderdaad aanwezig, ontvangt u enkele weken na het indienen thuis een goedkeuring van de mutualiteit. Wanneer er een goedkeuring is, kunnen wij de getuigschriften uitschrijven. Het is niet mogelijk om getuigschriften uit te schrijven zonder goedkeuring van de mutualiteit.